O nás

Nabízíme Vám technologii, kterou provádíme více jak 28 let a jsme partnerem pro klientelu více než 700 společností všech odvětvích průmyslu a hospodářství v ČR, včetně skupiny ČEZ již od roku 1992.

Naše technologie navazuje na bezpečnost, bezporuchovost, revizní zprávy, ISO.

Využití této metody se týká všech podniků, ve kterých se vyskytují elektrická zařízení NN a VN, kterým záleží na tom, aby jejich provoz nebyl předem narušen, či úplně zastaven nežádoucími okolnostmi a aby nedocházelo ke zbytečnému navyšování nákladů na údržbu z důvodu havárií a zanedbané údržby.

Naši technologii přizpůsobíme přímo dle potřeby Vaší společnosti, práce o víkendech, svátcích, popřípadě nočních hodinách není výjimkou.

El. zařízení nebude po vyčištění tolik namáháno, nebude se přehřívat, navýší se izolační stavy, sníží se poruchovost, prodlouží se životnost, zařízení bude připraveno k případným revizním prohlídkám. Vašim pracovníkům el. údržby se bude s tímto zařízením lépe pracovat a udržovat ho v bezporuchovém a nepřetržitém provozu.

Reference firem z oboru nebo z Vašeho okolí zašleme obratem na vyžádání.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Současně se zvyšováním účinnosti čištění a konzervace energetických zařízení se společnost trvale ve značné míře soustředí na ochranu životního prostředí, spočívající v individuálních přístupech k zákazníkům a jejich problematice, kdy jsou v mnohých případech aplikovány pouze biologicky odbouratelné kapaliny s minimálními dopady na přírodu.


VYHODY CHEMICKÉHO ČIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ naší firmou Vermax:

  • Jsme česká společnost s vlastní technologií a parafinovou konzervací
  • Pravidelný servis a údržba
  • Likvidace následků havárií (povodní, požárů)
  • Urychlené obnovení provozu se sníženými náklady
  • Více jak 25 let zkušeností ze všech oblastí průmyslové výroby
  • Dokonalá údržba šetří váš čas i peníze
  • Jsme jediná česká společnost, která využívá
  • Realizace zakázek v nočních hodinách, o víkendech a svátcích bez příplatků