Čištění transformátorů

Čištění a odmašťování probíhá jako všechny naše postupy formou chemického čištění. Nejdříve je zařízení očištěno od hrubých nečistot (olej, vrstva prachu, …). Následuje čištění pod tlakem až do 25 MPa membránovým čerpadlem s kloubovou tryskou na transformátor (včetně izolátorů, pasnic a vývodů). Podle stupně znečištění se postup opakuje, spláchnuté nečistoty se odsají. Nakonec se zařízení mechanicky dočistí a znovu opláchne. Na transformátor jsme schopni dále nanést konzervaci, která dlouhodobě pomůže proti usazování nečistot.

ÚČEL ČIŠTĚNÍ TRANSFORMÁTORŮ:

  • průběžná a preventivní údržba
  • příprava na revize
  • bezpečnost
  • estetické hledisko

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Současně se zvyšováním účinnosti čištění a konzervace energetických zařízení se společnost trvale ve značné míře myslí i ochranou životního prostředí spočívající v individuálních přístupech k zákazníkům a jejich problematice, kdy jsou v mnohých případech aplikovány pouze biologicky odbouratelné kapaliny s minimálními dopady na přírodu.