Kompresory

ČIŠTĚNÍ KOMPRESOROVÝCH JEDNOTEK

Čištění probíhá formou tlakového chemického čištění, které kompresor kvalitně vyčistí. Na rozdíl od klasického vysokotlakého čištění u naší technologie spoléháme na chemii. Pro čištění a odmašťování vybíráme a mícháme kapaliny, které jsou na znečištění a typ provozu nejvhodnější. Díky více jak 25 leté know-how ve všech odvětví průmyslu, víme co bude pro Váš typ provozu nejvhodnější. Následně provedeme účinnou antistatickou konzervaci, která minimalizuje množství prachu a nečistot, které se by se jinak v zařízení usadili.

Doba čištění kompresoru záleží na jeho velikosti. Pro čištění musí být kompresory ve vypnutém stavu, ale obrovskou výhodou je možnost zařízení zapnout ihned po provedení čištění. Při možnosti přepínání více kompresorů, tak nevznikají omezení ve výrobě.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Současně se zvyšováním účinnosti čištění a konzervace energetických zařízení se společnost trvale ve značné míře myslí i ochranou životního prostředí spočívající v individuálních přístupech k zákazníkům a jejich problematice, kdy jsou v mnohých případech aplikovány pouze biologicky odbouratelné kapaliny s minimálními dopady na přírodu.


CO VŠECHNO NA KOMPRESORU ČISTÍME:

Motor, rozvaděč kompresoru a další elektrosoučásti, veškeré opláštění, vzduchový zásobník, ventilátor a ostatní strojní části včetně rozvodů. Možnost i za provozu!

ČISTĚNÍM KOMPRESORŮ SE DOSÁHNEme:

  • snížení zahřívání kompresorů a následné snížení rizika zahoření
  • kompresor lépe pracuje bez zvýšeného příjmu el. energie
  • snížení opotřebení kompresoru
  • usnadňuje se provádění dílčích oprav
  • obecné zlepšení výsledků revizí a kontrol kompresorů