Chemické čištění energetických zařízení

3.2.2020

Aerosolové chemické čištění energetických zařízení touto metodou se týká všech podniků, ve kterých se vyskytují elektrická zařízení a kterým záleží na tom, aby jejich provoz nebyl narušen či úplně zastaven nežádoucími okolnostmi a aby nedocházelo ke zbytečnému navyšování nákladů na údržbu z důvodů havárií.

VERMAX provádí chemické čištění energetických zařízení

Naše společnost VERMAX s.r.o. tuto technologii provádí již sedmnáctým rokem ve více jak 750 firmách na celém území České republiky. Principem této technologie není pneumatické čištění, ale tlakový aerosol ze speciálních směsí, které jsou do znečištěného prostoru bezvzduchově nastřikovány tlakem až 25 MPa o malém průtoku.

Touto metodou lze bezproblémově čistit všechny druhy elektrických zařízení za provozu do 660V (rozvaděče, elektronika, elektromotory, pojistky, jističe atd.). U VN soustavy je nutné po dobu čištění krátkodobě vypnout přívod.

Antistatická ochrana

Další výhody této technologie - čištění energetických zařízení za provozu - spočívají v navýšení izolačního stavu a účinné antistatické ochraně. Nezanedbatelnou součástí této technologie je i to, že při aplikaci dochází k částečnému rozpouštění zoxidovaných nánosů kovů na kontaktech a veškerých kovových částech bez vytvoření jakéhokoliv mastného filmu na ošetřeném zařízení.

Vytěsňování vlhkosti, konzervace proti vlhkosti

Pomocí naší technologie jsme schopni zajistit i vytěsňování vlhkosti ze zatopených či jinak zvlhlých rozvaděčů (elektroměrových, staveništních aj) či jiných elektrických a elektronických zařízení, které byly postiženy vlhkostí z povodní.
Velkou výhodou aerosolového čištění je, že při vlastním čištění probíhá zároveň i parafinová konzervace proti vlhkosti. Následně po provedeném nástřiku se stává povrch ošetřeného energetického zařízení celkově čistým, se schopností odpuzovat veškeré nečistoty a vlhkost, což je pro bezporuchový a bezpečný provoz těchto zařízení nezbytně nutné. Pro bližší informace nás kontaktujte!

Životní prostředí

Současně se zvyšováním účinnosti čištění a konzervace energetických zařízení se společnost trvale ve značné míře zabývá i ochranou životního prostředí spočívající v individuálních přístupech k zákazníkům a jejich problematice, kdy jsou v mnohých případech aplikovány pouze biologicky odbouratelné kapaliny s minimálními dopady na přírodu.

Výhody chemického čištění energetických zařízení s námi

 • Pravidelný servis a údržba
 • Likvidace následků havárií (povodní, požárů)
 • Urychlené obnovení provozu se sníženými náklady
 • První česká společnost s vlastní technologií
 • 17 let zkušeností ze všech oblastí průmyslové výroby
 • Dokonalá údržba šetří váš čas i peníze
 • Jsme jediná česká společnost, která využívá
 • parafinovou konzervaci proti prachu a vlhkosti
 • Realizace zakázek v nočních hodinách, o víkendech a svátcích bez příplatku

Ceny chemického čištění VERMAX

Ceník prací Vám rádi zašleme na vyžádání, popřípadě Vám již zpracujeme kompletní technologickou a cenovou nabídku.

 • Množstevní slevy
 • Při zakázce nad 75m2 neúčtujeme dopravné.
 • Při větším objemu prací je možné domluvit jako bonus zdarma vícepráce:
  • úklid podlah v rozvodnách
  • vyčištění vnitřní strany rozvaděčů
  • vyčištění vnějšího pláště rozvaděčů

Dále si dovolujeme nabídnout odmašťovací a čistící práce na vašem strojním zařízení. Výhody této technologie spočívají ve vysoké kvalitě a rychlosti čistění.